Avangard Omsk × Medvěščák Záhřeb

Welcome to the revised Pirate live stream, which is capable of handling large amounts of viewers at one time. Purchase procedure is described at the bottom of the page.

Customers, who own a season tickets use to authorize watching live stream last received passkey by mail (if you own a season ticket and you didn´t get an email with code - write to store@kreativnireseni.cz)

If you purchased your video in a previous version of the site, you will get new passkey to watching stream at the match day. In the case you don't receied mail with passkey 30 minutes before the start of the match, please contact technical support.

For payment we use PayPal payment gateway. Pay-per-stream is activated together with the beginning of the broadcasting. It is planned for approximately 30 minutes before the match. If you have problems with paying by PayPal or you prefer a bank transfer, follow instructions at the end of this page.

Vítejte na revidované stránce s Pirátskými přenosy, která je schopná odbavit větší množství přistupujících diváků v jeden časový okamžik. Postup nákupu je popsán v dolní části stránky.

Permanentkáři ke sledování použijí poslední přístupový klíč, který obdrželi mailem (jste permanentkář a nepřišel Vám mail s kódem - napiště na store@kreativnireseni.cz)

Zakoupili jste Vaše video v předchozí verzi webu, před konáním zakoupeného zápasu, Vám zašleme přístupový klíč mailem. Je méně než 30 minut do začátku utkání a nemáte svůj klíč ke sledování zakoupeného zápasu, spojte se s technickou podporou.

Pro platbu používáme platební bránu PayPal. Možnost platby za stream se aktivuje společně se začátkem přenosu, který je plánován přibližně 30 minut před začátkem zápasu. Máte-li s placením přes PayPal problémy či preferujete bankovní převod, postupujte podle insrukcí na konci této stránky.

Steps to buy through PayPal.

 • Choose stream from the current offer.
 • Play the stream, stream is free for two minutes
 • The player will offer the purchase of broadcasting for 50 CZK. You may pay by credit card Visa and MasterCard without an account on PayPal (as well as the PayPal wallet). Customers, who own a season ticket enter verification code which they received in the last mail.
 • In the case of payment card without a PayPal account set ground issuer of your card (eg. Czech Republic) and fill in successively card information (number, expiration CSC, cardholder name, address and contact information. If you prefer not to create a PayPal account to choose at the last item a second option, "I do not want an account now" and click Continue to complete a payment.
 • After payment you return to the player and you can continue watching the match.
 • When you complete your order, you will get passkey at your email, which you can use it when you will close your browser during the stream.
 • If you will have any problems, contact us at email: store@kreativnireseni.cz
 • Postup nákupu přes PayPal

 • Vyberte si výše stream ze současné nabídky
 • Spusťe přehrávání, 2 minuty se Vám přehrají zdarma
 • Přehrávač Vám nabídne zakoupení přenosu za 50 Kč. Platit lze platební kartou Visa a MasterCard bez založení účtu na PayPal (tak také z PayPal peněženky). Permanentkáři zde zadají svůj ověřovací kód, který dostali v posledním mailu.
 • PP1

 • V případě platby kartou bez PayPal účtu nastavte zemi vydavatele Vaší karty (např. Czech republic) a vyplňte postupně údaje o kartě (číslo, expiraci CSC, jméno držitele karty, adresu a kontakt. Nepřejete-li si vytvořit PayPal účet zvolte u poslední položky druhou možnost, “I don’t want an account now” a dokončete platbu tlačítkem Continue.
 • Po provedení platby se vrátíte zpět k přehrávači a můžete pokračovat ve sledování zápasu.
 • Po objednávce dostanete také mailové upozornění, ve kterém najdete Váš přístupopvý klíč, který využijete například v případě zavření vašeho prohlížeče během přenosu.
 • V případě problémů nás kontaktujte na mailu store@kreativnireseni.cz  Steps to buy through bank transfer

 • Submit order in your e-banking on account number IBAN: CZ38 0800 0000 0025 6041 6003, BIC/Swift: GIBACZPX
 • Send us an email store@kreativnireseni.cz screenshot (printscreen) of payment.
 • When we checked your screenshot of payment, we will send you an email with passkey of stream (and later a receipt too).
 • Postup nákupu přes bankovní převod

 • Zadejte prostřednictvím Vašeho e-bankovnictví platbu na číslo účtu 2560416003/0800
 • Zašlete nám na mail store@kreativnireseni.cz snímek obrazovky (screenshot/printscreen) provedené platby.
 • Po zkontrolování důvěryhodnosti Vašeho snímku obrazovky, Vám zašleme na mail přístupový klíč ke sledování streamu a později potvrzení o proběhlé platbě.