Dostihový den na Hipodromu Most

Poslední květnovou sobotu jsme zajišťovali obrazovou produkci na Hipodromu Most, kde se uskutečnilo celkem sedm dostihů „Cena jezdectví“.

945

Přenos signálu ve FullHD byl realizován pomocí optické kabeláže a kromě produkce pro místní televizní okruh od nás záznam dostihů přebírá ČT v broadcast formátu MXF.

939

Natáčení orchestru Klub 49

V končícím týdnu jsme natáčeli sérii hudebních klipů orchestru Klub 49 ve spolupráci se zvukově-osvětlovací produkcí Polák Akustika. Při natáčení jsme používali až pět kamer včetně kamerové jízdy a 5 metrového jeřábu pro co nejlepší zachycení atmosféry scénického hudebního projevu.

polak900

Pohled na scénu a její zázemí

polak886

Režie obrazového střihu a obsluha kamerové jízdy

Dragon Cup Chomutov

V pátek 1. května jsme ve spolupráci s firmou Polák Akustika realizovali velkoformátovou LED projekci na Dragon Cupu 2015 pro statutární město Chomutov na Kamencovém jezeře. Po celý den jsme přinášeli divákům infografiku s časy jednotlivých posádek a zprostředkovávali detailní pohled na těsné souboje lodí díky bezdrátovému pokrytí jezera mobilní kamerou na doprovodné lodi.

WP_20150501_003